RRA Zeleni kras, d.o.o. je neprofitna družba, ustanovljena leta 2000, ki opravlja naloge regionalne razvojne agencije skladno z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja na območju občin Bloke, Cerknica, Loška dolina, Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna.

Company details
Contact details:

mag. Boštjan Požar

direktor

bostjan@rra-zk.si

 

Event participation(s)
Past event
Participating: Online