Om oss

Vi er en gratis veiledningstjeneste med et bredt tilbud innen yrke og utdanningsveiledning til alle over 19 år bosatt i Østfold. Som et av Norges eldste offentlig karrieresenter har vi siden oppstart i 2009 snart møtt 20 000 østfoldinger gjennom både kollektive og individuelle tilbud. Vi er stolte av gode tilbakemeldinger på tjenestene våre og vi ønsker å bidra til at enda flere gjør gode karrierevalg.

Karriereveiledning er et nyttig verktøy og virkemiddel for alle, uavhengig av alder og bakgrunn. Vi er her for deg som:

 • vil utforske dine jobbmuligheter
 • er usikker på studievalg
 • ønsker å utforske dine muligheter med tanke på videreutdanning/omskolering
 • vil eller må bytte jobb
 • lurer på hva du passer til
 • er usikker på hva du vil og er motivert for
 • er nysgjerrig på arbeidsmarkedet
 • vil planlegge videre karriere
 • vil kartlegge din kompetanse
 • er jobbsøker eller arbeidsledig
 • ønsker å bli kurset i å skrive en god CV og jobbsøknad
 • vil mestre jobbintervjuet
 • er ny i Norge og trenger oversikt over mulighetene og hjelp til å komme videre
 • er senior og er nysgjerrig på veien videre
 • er karriereveileder og ønsker faglig inspirasjon og påfyll
 • er arbeidsgiver, tillitsvalgt, har en HR-rolle eller på annen måte jobber med kompetanse og utvikling

Våre karriereveiledere har solid fagkompetanse, er sertifiserte i flere karriereverktøy, og har lang erfaring med både karriereveiledning og kursvirksomhet. De kjennetegnes av stor grad av empati, åpenhet, tillitsskapende evner og profesjonalitet. I tillegg har veilederne våre svært god oversikt over utdanningsmarkedet (inkludert etter – og videreutdanning) og arbeidsmarkedet.

Karrieresenter Østfold er også et ressurs- og kompetansesenter og en aktiv støttespiller for andre som jobber med karriereveiledning i regionen. Gjennom årlige fagdager, kurs og deltakelse i ulike samhandlingsarenaer bidrar vi med kompetanseoverføring, deler erfaringer og gir innspill til videre arbeid med karriereveiledning lokalt og regionalt.

Snakk med oss for å ta gode og gjennomtenkte valg!

Alle tjenester er gratis!

Company details
Contact details:

Kontakt oss Telefon: (+47) 69 11 75 90 eller (+47) 47 45 92 84 E-post: karriere.ostfold@viken.no Postadresse: Postboks 237, 1702 Sarpsborg Besøksadresse: Kirkegata 69, 1721 Sarpsborg Vi har kontorer i andre etasje i den gamle Apotekergården rett ved torget, Scandic Sarpsborg hotell og taxiparkeringen i Sarpsborg. Inngangen til Karrieresenteret er på baksiden av bygningen.

Event participation(s)
09 September 2022
Opportunity days Norway - Sweden
Participating: Online
08 September 2022
Opportunity days Norway - Sweden
Participating: Online & Onsite