EURES-TriRegio

EURES-TriRegio jest partnerstwem transgranicznym sluzb zatrudnienia, zwiazków zawodowych i federacji pracodawców. Jego celem jest rozwój wspólnego rynku pracy z zachowaniem istniejacych standardów pracy i standardów socjalnych danego kraju. Zapewnia informacje, doradztwo i posrednictwo dla poszukujacych pracy, pracowników i pracodawców.

 

 

Company details
Contact details:

Sebastian Klähn
Koordinator EURES-TriRegio
c/o IGR Elan e.V.
Schützenplatz 14
01067 Dresden

Tel.: +49 (0) 351 86 33 116
Fax: +49 (0) 351 86 33 158

 

E-Mail: sebastian.klaehn@dgb.de

Internet: www.eures-triregio.eu

 

 

Die EURES-TriRegio wird mit Finanzmitteln des EU-Programms für Beschäftigung und soziale Innovation „EaSI“ (2014-2020) unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=de

Website(s):
Event participation(s)