The Croatian national agency hosting the national Euroguidance center promoting the European dimension in guidance, providing quality information on lifelong guidance and mobility for learning purposes.

Euroguidance je europska mreža nacionalnih centara za podršku profesionalnom usmjeravanju.

Glavni ciljevi mreže su:

  • promicati europsku dimenziju u profesionalnom usmjeravanju
  • pružati informacije o cjeloživotnom profesionalnom usmjeravanju i mobilnosti

Oba cilja usmjerena su na poticanje međunarodne mobilnosti osoba u obrazovanju i osposobljavanju. Pored toga, savjetnicima u profesionalnom usmjeravanju želi se skrenuti pozornost na postojanje širokog spektra metodologija i praksi u drugim europskim zemljama.

Prvi Euroguidance nacionalni centri uspostavljeni su 1992. godine u okviru europskoga programa Petra. Danas Euroguidance mreža djeluje kao dio Programa za cjeloživotno učenje te se djelomično financira iz sredstava Europske unije, a djelomično iz nacionalnog proračuna zemalja članica mreže. Trenutno brojimo više od 40 nacionalnih Euroguidance centara u 33 europske zemlje.

Nacionalni Euroguidance centar promiče mobilnost i europsku dimenziju u sustavu profesionalnog usmjeravanja u Republici Hrvatskoj, a djeluje u okviru Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

Company details
Contact details:

Euroguidance Croatia

Agency for Mobility and EU Programmes

Frankopanska 26 10000 Zagreb

Phone: + 385 (0) 1 555 6752

e-mail: euroguidance@mobilnost.hr 

Event participation(s)
European Job Day „Winter Seasoning“ - Osijek
Past event
Participating: Onsite
EJD Opatija
Past event
11 November 2014
Participating: Onsite