Работодателска организация, предоставяща различни услуги на бизнеса 

Company details
Contact details:

гр.Шумен 9700 , ул.Съединение 71, тел.359 54 991042

Event participation(s)
Past event
12 January 2021
Participating: Online