Information for Exhibitors

Dear Employer, 

Take the opportunity to find a qualified and motivated employee on the online job day "Job and Career in Latvia"!

Start registering the company's vacancies now and receive applications from potential job candidates. Agree on the time of the job interview with the selected candidates and save it on your profile. On the online day of the event, October 28 from 11:00 until 15:00 Latvian time (10:00 – 14:00 CET), employers are invited to provide additional information to jobseekers about company and job opportunities through online chats or videoconferencing.

Participation in "Job and Career in Latvia" will be available online via any computer or mobile device with an internet connection.

Jobseekers will be able to familiarise themselves with your company's information, job offers, and presentation materials before the event and also on October 28, thereby encouraging them to apply for your vacancies.

Also, on October 28, any job seeker will be able to listen to presentations online and receive expert advice on job and business opportunities in Latvia, labour law, social security, tax, and other issues.

Participation in the event shall be FREE OF CHARGE!

The event is implemented in cooperation with the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia, the Office of Citizenship and Migration Affairs, the State Social Insurance Agency, the Ministry of Environmental Protection and Regional Development, the Latvian Investment and Development Agency, the State Labour Inspectorate, the State Revenue Service, the Tele2 social movement "Latvia works" and the Your Move project.

Since 2013, 168 events have taken place on the European Job Day Platform, 4,013 employers, 33,776 job seekers, 18,409 vacancies, and 67,452 job applications were registered.

Additional information on the event with the Latvian coordinator:

Ilze Luīze Mihailova (e-mail: IlzeLuize.Mihailova@nva.gov.lv, phone. 67021793)

We look forward to meeting you online on October 28 and wish you a very successful event!

 

_______________________________________________________________________________________________________

Darba devēj, izmanto iespēju atrast kvalificētu un motivētu darbinieku tiešsaistes darba dienā „Darbs un karjera Latvijā”!

Jau šobrīd reģistrē uzņēmuma vakances un sāc saņemt potenciālo Latvijas un ārvalstu darba kandidātu pieteikumus. Ar atlasītajiem kandidātiem vienojies par darba intervijas laiku un rezervē to savā profilā.  Savukārt pasākuma tiešsaistes dienā - 28. oktobrī no plkst.11.00 līdz plkst.15:00 pēc Latvijas laika (10:00 – 14:00 CET), darba devēji, izmantojot tiešsaistes čata vai videokonferences iespējas, ir aicināti sniegt papildu informāciju interesentiem par uzņēmumu un darba iespējām. 

Dalība “Darbs un karjers Latvijā” tiešsaistē būs pieejama, izmantojot jebkuru datoru vai mobilo ierīci ar interneta pieslēgumu.

Darba meklētājiem pirms pasākuma un arī 28. oktobrī būs iespējams iepazīties ar Jūsu uzņēmuma informāciju, darba piedāvājumiem un prezentācijas materiāliem, tādējādi rosinot pieteikties uz Jūsu uzņēmuma vakancēm. 

Tāpat 28. oktobrī jebkurš darba meklētājs tiešsaistē varēs noklausīties prezentācijas un saņemt ekspertu konsultācijas par darba un biznesa iespējām Latvijā, darba tiesību, sociālās drošības, nodokļu un citiem jautājumiem.

Dalība pasākumā ir BEZ MAKSAS!

Pasākums tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministriju, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, Valsts darba inspekciju, Valsts ieņēmumu dienestu, “Tele2” sociālo kustību “Latvija strādā” un projektu Your Move.

Eiropas darba dienu platformā kopš 2013. gada ir norisinājušies 168 pasākumi, tika reģistrēti 4013 darba devēji, 33776 darba meklētāji, 18409 vakances un 67452 darba pieteikumi.

Papildu informācija par pasākumu pie Latvijas koordinatores:

Ilze Luīze Mihailova (e-pasts: IlzeLuize.Mihailova@nva.gov.lv, tālr. 67021793).

Uz tikšanos pasākumā “Darbs un karjera Latvijā” 28.oktobrī!