Information till Sökande/Visitors (Swe/Eng)

Till dig som deltar:

Tack för att du deltar på Crossing Nordic Borders som äger rum online den 24 februari 2022

För att få ut det mesta av eventet rekommenderar vi följande: 

 

Förbättra din profil och ditt CV 

Tänk igenom hur du beskriver dina erfarenheter, hårda och mjuka kunskaper och ditt utbildningsområde. Du kan lägga till en bild samt ett Skype ID konto om du har ett. Vi rekommenderar dig att ladda upp ditt CV på engelska eller att hämta det från Eures-portalen. Du kan också lägga till din LinkedIn profil eller annan online profil. Watch the video

 

Sök jobb och bekräfta dina inbokade intervjuer

Det finns många olika jobb på plattformen. Titta igenom de lediga tjänsterna och sök så tidigt som möjligt de jobb som matchar din kompetens och det du är intresserad av. Att bara ladda upp din profil och CV är inte tillräckligt då arbetsgivaren först kan se din profil och CV när du söker jobb hos dem. 

Arbetsgivare kan komma att bjuda in dig till en eller flera online intervjuer som äger rum under event dagen.

Om arbetsgivaren är intresserad av dig kommer du få meddelande med förslag på tidpunkt för intervju. Vi rekommenderar dig att svara på förslaget så snart som möljigt och kontrollera nya meddelanden regelbundet. 

 

Förbered dig för intervjun 

Vi rekommender dig att gå igenom informationen på företagets sida och bilda dig en uppfattning om företaget, deras uppdrag, vilka behov de har och vad de söker för personal. Välj ut de företag som du vill ta kontakt med, eller som har bjudit in dig på intervju och förbered frågor till arbetsgivaren. Försök även att förbereda dig på vilka frågor som arbetsgivaren kommer ställa dig. 

En professionalitet är viktigt även om intervjun är online. Även en bra nivå på engelska samt en positiv attityd kommer hjälpa dig i kontakten med arbetsgivaren. 

Vänligen se till att du har tillgång till följande inför online intervjun:

  • Dator, padda eller annan mobil enhet samt headset med mikrofon och webbkamera. 
  • En stabil internetuppkoppling
  • Om du har en intervjutid bekräftad kommer arbetsgivaren kontakta dig på den utsatta tiden.

På eventdagen kan du chatta med arbetsgivare och andra utställare angående jobbmöjligheter och andra aktuella frågor.  

 

Om du inte är medborgare i ett EU/EES land eller Schweiz 

Vänligen kom ihåg att även om du är tillåten att delta på eventet och avända plattformen  www.europeanjobdays.eu i ditt arbetssökande så behöver du undersöka vilka lagar och regler som gäller för dig att arbeta på den Europeiska arbetsmarknaden. 

Mer information hittar du på följande sidor:

Arbetsgivare kan besluta sig för att inte gå vidare med en ansökan beroende på att arbetstillståndsprocessen kan ta mycket tid i anspråk. 

 

Vi ser fram emot att träffa dig online den 24 februari 2022 och önskar dig lycka till med ditt arbetssökande! 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dear Participant,

Thank you for joining Crossing Nordic Borders event, taking place online on the 24th of February 2022

In order to get the most of this event we recommend you to:

 

Improve your profile / CV

Pay attention to your language, technical or soft skills, as well as educational fields. You can add your picture and, if you have one, your Skype account ID. If you haven’t done so yet, we strongly advise you to have your CV uploaded in English or have it retrieved from the EURES portal. You can as well add your LinkedIn profile or any online portfolio. Watch the video

 

Apply for jobs & confirm your attendance to interviews

There will be plenty of jobs waiting for you on the platform. Browse through these vacancies and apply as soon as possible to those matching your skills and expectations. Uploading your CV is not enough, the employer can only view your profile/ CV when you apply for their jobs.

Companies may also invite you for one or more online interviews, to take place on the event day.

In case you are pre-selected, you will get a notification by the employer(s) on possible timeslots for the interview, to which you should answer as quickly as possible.

If you have already applied, you might have some invitations pending your confirmation. Please check on a regular basis. 
 

Prepare for the interview(s)

In order to better prepare, you should thoroughly research available information on the participating employers page, their main projects and recruitment needs. Select the companies you want to approach, or who have invited you for an interview, identify the questions you may want to ask and try to anticipate possible questions from the employer.

A professional appearance is important (even if the interview is online) and a good level of English combined with a positive attitude, will prove highly beneficial.

Please make sure, ahead of the day of an online interview, you have access to:

  • PC, laptop, tablet / iPad or another mobile device plus a headset with a microphone and a webcam;
  • a stable internet connection;
  • If you have an interview time slot confirmed – the employer will contact you on the time agreed 

On the event day, you can chat with employers and info points regarding job possibillities and other related issues. 

 

If you are not an EU/EEA or Swiss citizen

Please bear in mind that, while you may participate in this event and use the www.europeanjobdays.eu platform for job search and meeting employers, you will still have additional legal obligations and administrative procedures to go through to get access to the European labour market.
We advise you to check beforehand for additional information:

You should also be aware that employers may decide not to go through your application, due to the expected length of immigration procedures related to your hiring.

 

We look forward to meet you online on the 24th of February 2022, and wish you good luck on your job search!

Loading...