COVID - 19

Ситуацията, свързана с Ковид-19 се променя ежедневно. По-долу можете да намерите източници на информация за ситуацията в България, линкове към информация за това как да пътувате, какви са възможностите, както и какви ограничения съществуват по отношение на пътуването към и от България.

Към момента в България е обявена извънредна епидемична обстановка до 31 януари 2021 г.

Единен информационен портал

Официален източник на информация относно мерките за борба с разпространението на COVID-19 в България, включително здравните, икономическите и социалните последици от епидемията. Включва информация за:

Министерство на здравеопазването в България:

Министерство на външните работи в България:

Министерство на труда и социалната политика:

  • Kол Център на Министерство на труда и социалната политика (МТСП): 080088001

Предоставя актуална информация за въведените мерки в социалната сфера до края на извънредното положение, както и по теми, свързани с организацията на работа, правата на работещите, предоставянето на социални помощи и др. Предоставя безплатна психологическа подкрепа на възрастни хора и хора с увреждания.

Компаниите, регистрирани за събитието за задължени да спазват Ковид-19  мерки в съответствие с националното законодателство на България.

Моля, проверете насоките и мерките по отношение на Covid-19 във вашата държава.