Skip to content Skip to menu Skip to footer

Hand- och Plastikkirurgiska kliniken med Brännskadecentrum (HPK) ingår som en av 12 kliniker inom Sinnescentrum i Östergötland. HPK ger sjukvård av högsta internationella klass inom verksamhetsområdena handkirurgi, plastikkirurgi och brännskadevård. Verksamheten bedriver riks-, region- och länssjukvård och har både öppen- och slutenvård. Kliniken bedriver ett intensivt forsknings-och utvecklingsarbete och är en universitetssjukvårdsenhet. Vår målsättning är att ge god och säker vård med patienten i fokus, genom hög kompetens, engagerade medarbetare och en god arbetsmiljö. 

Organisation details
Contact details:

Vårdenhetschef Rebecka Olovsdotter 

Rebecka.Olovsdotter@regionostergotland.se