OM OSS

AXXE er en ledende leverandør av elektronikkproduksjon hvor det stilles spesielt høye krav til kvalitet, metodikk og system. AXXE har, under forskjellige navn og eiere, 40 års erfaring med produksjon og sammenstilling av kompleks elektronikk med svært strenge krav til oppetid og som kan finnes over hele verden. AXXE har flere enn 40 kunder i Norge og utlandet. Vi er ca. 45 engasjerte og entusiastiske medarbeidere i Halden, Østfold.

KVALITET

AXXE er sertifisert i henhold til ISO 9001, OHSAS 18001 og ISO 14001 og har ”EX Factory Quality Assurance Statement” som bekrefter at bedriftens kvalitetssystemer tilfredsstiller alle relevante deler i Direktiv 94/EC (Appendix IV) og EN ISO/IEC 80079-34:2011. Videre produserer AXXE ihht. IPC-A-610 og IPC-J-STD-001 Klasse 2 og 3 samt oppfyller alle krav i AQAP 2120. I tillegg har vi omfattende systemer og rutiner for ESD sikring ihht. IEC 61340.

OMNI + AXXE

AXXE er medlem av OMNI, et nettverk av spesialister innenfor utvikling og produksjon. OMNI er det første og største nettverket av spesialistfirmaer innen skreddersydd elektronikk. Samarbeid mellom team av eksperter sikrer gode, robuste og effektive løsninger for våre kunder. Gjennom OMNI kan vi løse alt fra avgrensede problemstillinger til komplekse prosjekter som går fra arkitektur til ferdig kvalifisert produkt. Prosjektledelse, dokumentasjon og avklaringer mellom disipliner ivaretas av nettverket. I tillegg til AXXE, består OMNI av SCHIVE, Hugg, Miko Plast, HEAD Energy, 7Sense og Blue Logic.

Company details
Contact details:

Øystein Back

oystein.back@axxe.com

Website(s):
Event participation(s)
Past event
24 February 2022
Participating: Online